RMI INVEST

Nieruchomości na miarę

RMI INVEST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
42-522 Dąbrowa Górnicza
ul. Relaksowa 21
tel.: 603 55 15 77

NIP: 629-242-96-86
REGON: 241334444

Spółka wpisana do KRS pod numerem 0000338468 w Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy KRS.