RMI INVEST

Nieruchomości na miarę

RMI INVEST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Augustynika 21
tel.: 603 55 15 77

Sprzedaż Apartamenty Morcinka : Krzysztof  503 52 25 03

NIP: 629-242-96-86
REGON: 241334444

Spółka wpisana do KRS pod numerem 0000338468 w Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy KRS.